ขวดและบรรจุภัณฑ์

ดาวน์โหลดแคตตาลอค โรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
ขวดและบรรจุภัณฑ์ จากโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม

ขวดและบรรจุภัณฑ์

ดาวน์โหลดแคตตาลอค โรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
ขวดและบรรจุภัณฑ์ จากโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
25-35 ml
40-100 ml
more than 100 ml
แกลลอน
ถาดใส่ของ
กล่อง
ซอง
อื่นๆ