สบู่โรงแรม

ผลิตได้ทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว ตามมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในห้องพัก สปา โรงแรม โรงพยาบาล รีสอร์ท ฯลฯ โดยสามารถเลือกแบบรูปทรง สีและกลิ่น ให้เข้ากับบรรยากาศและเป็นไปตามคอนเซปของลูกค้า

สบู่โรงแรม

ผลิตได้ทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว ตามมาตรฐานสากล

สำหรับใช้ในห้องพัก สปา โรงแรม โรงพยาบาล

รีสอร์ท ฯลฯ โดยสามารถเลือกแบบรูปทรง สีและกลิ่น ให้เข้ากับบรรยากาศและเป็นไปตามคอนเซปของลูกค้า

สบู่โรงแรม

ผลิตได้ทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว ตามมาตรฐานสากล

สำหรับใช้ในห้องพัก สปา โรงแรม โรงพยาบาล

รีสอร์ท ฯลฯ โดยสามารถเลือกแบบรูปทรง สี
และกลิ่น ให้เข้ากับบรรยากาศและเป็นไปตาม
คอนเซปของลูกค้า

สบู่ก้อน

สบู่เหลว

สบู่ก้อน

สบู่เหลว

สบู่ก้อน

สบู่เหลว