อะไรคือ Hotel Amenities ?

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดของใช้ภายในโรงแรม, ห้องพัก, สปา และโรงพยาบาล อาทิเช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู หมวกอาบน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย

มีมาตรฐาน ใส่ใจในการผลิตและบรรจุ เชื่อถือได้ยินดีให้คำปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

อะไรคือ Hotel Amenities ?

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดของใช้ภายในโรงแรม, ห้องพัก, สปา และโรงพยาบาล อาทิเช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู หมวกอาบน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย มีมาตรฐาน ใส่ใจในการผลิตและบรรจุ เชื่อถือได้ยินดีให้คำปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

อะไรคือ Hotel Amenities ?

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดของใช้ภายในโรงแรม, ห้องพัก,

สปา และโรงพยาบาล อาทิเช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู หมวกอาบน้ำ

และอื่นๆอีกมากมาย มีมาตรฐาน ใส่ใจในการผลิตและบรรจุ เชื่อถือได้

ยินดีให้คำปรึกษาโรงแรมเปิดใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญ

 

สินค้าและบริการ

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

สินค้าของเรา

บริการของเรา

บริการของเรา

ผลิตและจัดจำหน่าย

สินค้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน จัดหาสินค้า
ให้ได้ตามความต้องการ ของลูกค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โลโก้ ฉลากสินค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ
โลโก้ ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์

บริการบรรจุสินค้า

ด้วยวิธีที่ปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
และจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ

ผลิตและจัดจำหน่าย

สินค้าคุณภาพสูง
ได้มาตรฐาน จัดหาสินค้า
ให้ได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ โลโก้ ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตามคอนเซ็ปต์
ของแบรนด์

บริการบรรจุสินค้า

ด้วยวิธีที่ปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย และจัดส่งฟรี
ในเขตกรุงเทพฯ

ผลิตและจัดจำหน่าย

สินค้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน
จัดหาสินค้าให้ได้
ตามความต้องการของลูกค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โลโก้ ฉลากสินค้า

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ
โลโก้ ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
และตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์

บริการบรรจุสินค้า

ด้วยวิธีที่ปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย และจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ

ขั้นตอนการสั่งผลิต

ขั้นตอนการสั่งผลิต

1. ติดต่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียด

2. ลูกค้าเลือกรูปแบบ สี /
ขนาด / อื่นๆ

3. เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา

4. ชำระเงิน (มัดจำ)

5. เข้าสู่กระบวนการผลิต

6. จัดส่งสินค้า

1. ติดต่อสอบถามข้อมูล รายละเอียด

4. ชำระเงิน (มัดจำ)

2. ลูกค้าเลือกรูปแบบ สี / ขนาด / อื่นๆ

5. เข้าสู่กระบวนการผลิต

3. เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา

6. จัดส่งสินค้า

1. ติดต่อสอบถามข้อมูล รายละเอียด

4. ชำระเงิน (มัดจำ)

2. ลูกค้าเลือกรูปแบบ สี / ขนาด / อื่นๆ

5. เข้าสู่กระบวนการผลิต

3. เจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคา

6. จัดส่งสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

การสั่งผลิตขั้นต่ำ

การสั่งผลิตขั้นต่ำ

สั่งผลิตตามแบบ ขั้นต่ำ 5,000 ชุด

สั่งผลิตตามแบบ ขั้นต่ำ 5,000 ชุด