ขวดและบรรจุภัณฑ์

ดาวน์โหลดแคตตาลอค โรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
ขวดและบรรจุภัณฑ์ จากโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม

ขวดและบรรจุภัณฑ์

ดาวน์โหลดแคตตาลอค โรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
ขวดและบรรจุภัณฑ์ จากโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
25-35 ml
40-100 ml
more than 100 ml
แกลลอน
ถาดใส่ของ
6.กระดาษKraft-1
กล่อง
ซอง
8.SIMPLICITY SET-1
อื่นๆ