ของใช้ในร้านอาหาร

ของใช้ในร้านอาหาร จากโรงงานผลิตของใช้ในโรงแรม
หลอด
ที่รองแก้ว
ป้ายคล้องขวด
น้ำตาล
ไม้จิ้มฟัน
กระดาษเช็ดปาก