เกี่ยวกับ
CL COMMERCIAL

GENERATION 1

จุดเริ่มต้นของเราเกิดมาจากโรงงานสบู่เล็กๆ

ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งเมื่อปี 

พ.ศ. 2491 โดยคุณสุธี คุณานุกร

เกี่ยวกับ
CL COMMERCIAL

GENERATION 1

จุดเริ่มต้นของเราเกิดมาจากโรงงานสบู่เล็กๆ

ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งเมื่อปี 

พ.ศ. 2491 โดยคุณสุธี คุณานุกร

GENERATION 2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 จึงก่อตั้งบริษัท ซี แอล คอมเมอร์เชียลขึ้น

และพัฒนาเป็นโรงงานผู้ผลิตสบู่ (One-stop Service และ OEM) 

และจัดจำหน่ายของใช้ภายในโรงแรม,ห้องพักและโรงพยาบาล 

เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ออกมาหลากหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพร หรือ สบู่แฟนซีรูปร่างน่ารักต่างๆ มากมาย 

อีกทั้งยังขยายไลน์สินค้าของใช้ในห้องพัก (Hotel amenity) 

ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

GENERATION 2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 จึงก่อตั้งบริษัท

ซี แอล คอมเมอร์เชียลขึ้นและพัฒนาเป็นโรงงานผู้ผลิตสบู่ (One-stop Service และ OEM) และจัดจำหน่ายของใช้ภายในโรงแรม,ห้องพักและโรงพยาบาล เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ออกมาหลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพร หรือ สบู่แฟนซีรูปร่างน่ารักต่างๆ มากมาย อีกทั้ง

ยังขยายไลน์สินค้าของใช้ในห้องพัก (Hotel amenity) ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

GENERATION 2

ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 จึงก่อตั้งบริษัท ซี แอล คอมเมอร์เชียลขึ้นและพัฒนาเป็นโรงงานผู้ผลิตสบู่ (One-stop Service และ OEM) และจัดจำหน่ายของใช้ภายในโรงแรม,ห้องพักและโรงพยาบาล เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ออกมาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพร หรือ สบู่แฟนซีรูปร่างน่ารักต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังขยายไลน์สินค้าของใช้ในห้องพัก (Hotel amenity) ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

GENERATION 3

และมาถึงยุคปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้โดยยังคง

รักษาความเป็นมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ 

นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนา และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายขึ้นเพื่อเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม และแน่นอนว่าเรายังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความใส่ใจไว้เช่นเคย เพราะลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ของเรา ความสำเร็จของเรานั้นคือการการที่ได้เห็นความพึงพอใจและการได้ช่วยสร้างให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปข้างหน้า

GENERATION 3

และมาถึงยุคปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้โดยยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนา และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายขึ้นเพื่อเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม และแน่นอนว่าเรายังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความใส่ใจไว้เช่นเคย เพราะลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ของเรา ความสำเร็จของเรานั้นคือการการที่ได้เห็นความพึงพอใจและการได้ช่วยสร้างให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปข้างหน้า

GENERATION 3

และมาถึงยุคปัจจุบัน เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจนี้โดยยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นเรื่อยๆ นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนา และเพิ่มประเภทสินค้าให้หลากหลายขึ้นเพื่อเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม และแน่นอนว่าเรายังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความใส่ใจไว้เช่นเคย เพราะลูกค้าคือพาร์ทเนอร์ของเรา ความสำเร็จของเรานั้นคือการการที่ได้เห็นความพึงพอใจและการได้ช่วยสร้างให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปข้างหน้า

วิสัยทัศน์

CL Commercial มุ่งมั่นที่จะพันธมิตรทางการค้าที่ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจ เป็นผู้ผลิตสบู่และผู้จัดจำหน่ายของใช้ในห้องพักที่ครบครัน One-stop Service และได้มาตรฐานที่สุด สร้างความสะดวกสบายสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน เพื่อคุณจะได้มีเวลาให้กับการพัฒนาธุรกิจในส่วนอื่น ในส่วนนี้วางใจให้เราจัดการได้เลย

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสูตรและสินค้าอย่างต่อเนื่อง หาวัตถุดิบ, สินค้า และเทคโลโนยีใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวไกลยิ่งขึ้น


มุ่งยกระดับการบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว และได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสบายใจและประทับใจให้ลูกค้าทุกคน

มุ่งพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน ก่อให้เกิดองค์กรคุณภาพ”

วิสัยทัศน์

CL Commercial มุ่งมั่นที่จะพันธมิตรทางการค้าที่ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจ

เป็นผู้ผลิตสบู่และผู้จัดจำหน่ายของใช้ในห้องพักที่ครบครัน One-stop Service และได้มาตรฐานที่สุด สร้างความสะดวกสบายสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน เพื่อคุณจะได้มีเวลาให้กับการพัฒนาธุรกิจในส่วนอื่น ในส่วนนี้วางใจให้เราจัดการได้เลย

วิสัยทัศน์

CL Commercial มุ่งมั่นที่จะพันธมิตรทางการค้าที่ลูกค้าทุกท่านไว้วางใจ เป็นผู้ผลิตสบู่และผู้จัดจำหน่ายของใช้ในห้องพัก

ที่ครบครัน One-stop Service และได้มาตรฐานที่สุด สร้างความสะดวกสบายสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน เพื่อคุณจะได้มีเวลา

ให้กับการพัฒนาธุรกิจในส่วนอื่น ในส่วนนี้วางใจให้เราจัดการได้เลย

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสูตรและสินค้าอย่างต่อเนื่อง หาวัตถุดิบ, สินค้า และเทคโลโนยีใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวไกลยิ่งขึ้น

 

มุ่งยกระดับการบริการ ให้สะดวก รวดเร็ว และได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสบายใจและประทับใจให้ลูกค้าทุกคน

 

มุ่งพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน ก่อให้เกิดองค์กรคุณภาพ”

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสูตรและสินค้าอย่างต่อเนื่อง หาวัตถุดิบ, สินค้า และเทคโลโนยีใหม่ๆ เข้ามาส่งเสริม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวไกลยิ่งขึ้น มุ่งยกระดับการบริการให้สะดวก รวดเร็ว และได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสบายใจและประทับใจให้ลูกค้าทุกคนมุ่งพัฒนา บุคลากรภายในองค์กรทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน ก่อให้เกิดองค์กรคุณภาพ”

ทำไมถึงเลือก
CL COMMERCIAL

ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี

เชื่อถือได้และมีประสบการณ์

สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง สามารถควบคุม
มาตรฐานได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ, ผลิต, ไปจนบรรจุ

STOP SERVICESTOP SERVICE

มีบริการครบวงจร

ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินซ้ำซ้อน

ใส่ใจและเป็นมืออาชีพ

มีทีมงานมืออาชีพพร้อมแนะนำและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลา

มีคลังสินค้าและสต๊อกสินค้าพร้อมผลิต
และจัดส่งหลายประเภท ไม่ต้องรอสินค้านาน

มีการบริการหลังการขายดูแลลูกค้าด้วยใจ

ทุกครั้งที่มีคำถาม ต้องการคำปรึกษา หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ

ทำไมถึงเลือก
CL COMMERCIAL

ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี

เชื่อถือได้และมีประสบการณ์

สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง สามารถควบคุมมาตรฐานได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ, ผลิต, ไปจนบรรจุ

STOP SERVICESTOP SERVICE

มีบริการครบวงจร

ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาและ
เสียเงินซ้ำซ้อน

ใส่ใจและเป็นมืออาชีพ

มีทีมงานมืออาชีพพร้อมแนะนำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลา

มีคลังสินค้าและสต๊อกสินค้าพร้อมผลิต และจัดส่งหลายประเภท ไม่ต้องรอสินค้านาน

มีการบริการหลังการขายดูแลลูกค้าด้วยใจ

ทุกครั้งที่มีคำถาม ต้องการคำปรึกษา หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ทีมงานของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอ

ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี

เชื่อถือได้และมีประสบการณ์

สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน

มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง สามารถควบคุมมาตรฐานได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ, ผลิต,
ไปจนบรรจุ

STOP SERVICESTOP SERVICE

มีบริการครบวงจร

ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินซ้ำซ้อน

ใส่ใจและเป็นมืออาชีพ

มีทีมงานมืออาชีพพร้อมแนะนำและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ

จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลา

มีคลังสินค้าและสต๊อกสินค้าพร้อมผลิต และจัดส่งหลายประเภท ไม่ต้องรอสินค้านาน

มีการบริการหลังการขายดูแลลูกค้าด้วยใจ

ทุกครั้งที่มีคำถาม ต้องการคำปรึกษา หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ทีมงานของเราพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือคุณเสมอ